Inteligentní systémy z malých blbých částí

Tento dokument má dvě části: výklad a cvičení. Výklad není potřeba žákům předávat nijak uceleně, to by snad byla ztráta času. Je však nezbytné, aby učitel výkladu dobře rozuměl a byl díky tomu schopný řešit problémy a dotazy. Výklad je také určený k individuálnímu čtení pro žáky, kteří potřebují a chtějí něco z výuky podrobněji pochopit.

Cvičení jsou uzpůsobená tak, aby mohla pokrýt výuku dvou hodin týdně po dobu jednoho pololetí. Pořadí, v jakém jsou zde vyjmenovaná, je osvědčené zkušeností – přesto ale doporučuji učiteli, aby se seznámil s tématy a uspořádal je po svém. Naopak nedoporučuji, aby plánovaná cvičení viděli žáci, protože bychom je tím připravili o překvapení.

Výklad

Cvičení

Rozcvičky

Podle denní doby, počasí, nálady ve škole a dalších okolností může být výhodné hodinu začínat rozcvičkou. Učitel patrně má vlastní repertoár krátkých her a cvičení, které se pro takové účely hodí.

Následující seznam snad poslouží jako inspirace, jak můžou rozcvičky vypadat. Zároveň ale jde o obhajobu důležitých výukových principů, kterým dobře vedená rozcvička může sloužit, a návrh tematických souvislostí, ke kterým různé rozcvičky svým obsahem vedou.