Zapojení diody v nepájivém poli

Motivace: naučíme se pracovat s nepájivým polem a propojovacími kabely. Schéma tohoto obvodu je dost jednoduché, aby podle něj žáci pochopili, jak elektrická schémata vůbec fungují.

Pomůcky (nejlépe, když budou dostupné pro každého i k zapůjčení na doma):

Je důležité se vyhnout zkratu:

Proto zapojíme elektrický obvod v této sérii: V+ → dioda → rezistor → GND. Jako zdroj napětí nám může posloužit počítač, nabíječka nebo powerbanka.

Určitě je rozumné obvod odpojit od zdroje napětí, když měníme zapojení. Diodu je možné zničit i zkratem, který trvá velice krátkou dobu – stačí jediný dotek.

Pořadí diody a rezistoru jde i obráceně: V+ → rezistor → dioda → GND.

Kromě toho, dioda svítí v jednom směru – když ji vyndáme a zapojíme nožičky obráceně, žádný proud neteče a dioda nesvítí, a je úplně v pořádku to vyzkoušet.

Nepájivé pole obvykle má obdélníkový tvar a vodivě spojené bývají kontakty v kratším směru, vždy na každé půlce zvlášť. Pokud si nejsme jistí, ze školních nepájivých polí jde odkrýt kousek lepicí pásky na spodní straně a podívat se na spoje přímo.

Jako zdroj napětí nám poslouží nejlíp počítač (výhoda je, že má snad přepěťovou ochranu proti zkratování), nabíječka nebo powerbanka.

Pro odevzdání úkolu je nutné předvést, že dioda svítí.