Zvedání ruky podle dvou spolužáků

Motivace: cvičení ukazuje, že i když každý jednotlivec se chová podle velice jednoduchého pravidla, chování celé skupiny může být složité. Zároveň se žáci seznamují s logickými operacemi, které budou používat v elektronických cvičeních. Seznámí se s pojmem stabilní stav.

Všichni stojí v kruhu tak, aby se navzájem viděli. V každém kole si každý vybere náhodně dva spolužáky, které bude sledovat.

Pravidlo OR

Pozorování: když jeden člověk zvedne ruku pro začátek, často zvednou ruku všichni. Někdy se to zastaví dřív a třeba polovina lidí má ruku dole.

Později během výuky budeme pracovat s pojmy high, což odpovídá ruce nahoře, a low, což pochopitelně odpovídá ruce dole.

Pravidlo XOR

Když kdokoliv zvedne ruku nebo ji dá dolů, vždy musejí zareagovat všichni, kteří dotyčného sledují. To, že jeden člověk zvedne ruku pro začátek, se šíří jako vlna a obvykle se odráží do nekonečna.

Pravidlo NAND

Stabilní stav je situace, kdy se systém sám od sebe nevyvíjí. V případě tohoto cvičení stabilní stav nastává, když každý má ruku nahoře nebo dole a když je to tak podle pravidel úplně v pořádku.