Programovatelný počítač

Počítačová paměť

Mooreův zákon

Počítačové úlohy (odbočka)

Jazyk Assembler

Náš počítač pro výuku má 256 buněk paměti. V principu funguje úplně stejně jako hra CPU z dřívějška.

Kopírování

Podmíněný skok

Ukázka: cyklus

 mov a, 0
cyklus:

 inc a
 cmp a, 10
 jb cyklus
 hlt</pre>

Ukázka: dva cykly v sobě

mov a, 0
cyklus_a:
 mov b, 0
 cyklus_b:
 inc b
 cmp b, 10
 jb cyklus_b
 inc a
 cmp a, 10
 jb cyklus_a
hlt

Co nejpomalejší program

Následující program poběží 7 279 820 878 367 159 384 359 136 567 623 880 217 792 409 553 260 452 243 432 618 687 018 875 302 378 792 520 800 452 956 857 678 912 336 614 121 068 917 203 483 262 120 430 624 761 806 723 802 890 872 650 854 289 989 969 636 903 372 614 989 925 687 421 288 389 995 294 036 504 238 523 070 544 163 201 718 937 239 480 516 406 524 296 116 152 645 854 336 912 563 505 311 309 126 237 979 456 911 488 253 085 559 374 289 549 998 157 709 947 718 598 830 384 857 617 668 294 354 846 664 622 925 053 751 807 208 830 214 037 285 463 949 979 645 961 178 888 283 345 067 967 109 718 020 112 290 686 491 540 107 557 348 645 024 137 700 351 341 303 925 059 354 036 021 624 426 842 751 404 430 909 387 042 702 043 786 850 162 021 202 070 287 906 837 629 260 641 591 351 444 994 kroků. Za tou sedmičkou tady je 572 číslic, to je sedm miliard miliard miliard miliard miliard miliard miliard miliard krát googol5.

Je to jednoduchý cyklus, který pokaždé přičítá jedničku. Fígl je v tom, že jako číslo nám slouží všechny neobsazené paměťové buňky, kterých je 238, a to umožňuje uložit /hodně/ velké číslo.

dalsi:
  mov a, stav
cyklus:
  mov b, [a]
  inc b
  mov [a], b
  jnc dalsi
  inc a
  jnc cyklus
  hlt
stav: