Bezpečnost práce s elektřinou

Během výuky budeme pracovat s elektřinou takového proudu a napětí, že nám nemůže ublížit. Je ale dobré mít přehled o tom, co na elektřině nebezpečné je a jak se tomu předchází.

Základní pojmy

Vodič se pozná podle toho, že dobře vede elektrický proud. Dobrým vodičem je například měď, nebo obecně kovy.

Izolant elektřinu nevede skoro vůbec. Kolem drátů používaných jako vodiče proto bývá izolace z gumy různé barvy.

Rozvod elektřiny v domě

v zásuvce bývá fáze (silový vodič) připojená na levou zdířku, ale není dobré na to spoléhat. Druhá zdířka je nulák a je nezbytná, protože elektrický proud se nemůže jen tak ztratit: co jednou zdířkou přitéká, musí druhou téct pryč.

Požár

Když něčím teče elektrický proud, zahřívá se to. Pokud proudu teče hodně, může tak vzniknout požár.

Proto jističe vypnou přívod elektřiny v okamžiku, kdy protéká podezřele velký proud. Jistič vypne, když přes něj teče příliš velký proud. Nastává to například:

Jistič můžeme používat prostě jako vypínač, dá se vypnout stažením páčky dolů. Pro opětovné zapnutí bývá potřeba páčku nejdřív zatlačit dolů a až potom zvednout nahoru.

Zapínání jističů je riskantní! Hrozí situace:

Úraz

Když prochází elektrický proud lidským tělem, svaly se křečovitě stáhnou. Bolí to a je to nebezpečné.

Proudový chránič dokáže některé takové situace řešit. Vypne přívod elektřiny, pokud proud z fáze teče jinam než na nulák (například když teče na ochranné uzemnění). To se stane například:

Proudový chránič má tlačítko "test", kterým můžeme ověřit, že funguje, a zároveň ho vypnout.