Simulátor logic.ly

V simulátoru logic.ly je fyzika zjednodušená, aby nás nerušila při přemýšlení. Pracujeme jen s logickými hodnotami low, high a budeme používat jen tři součástky: logické hradlo NAND, vypínač (čili vstup od uživatele) a žárovičku (čili znázornění hodnoty na výstupu). Modrá znamená high, bílá znamená low, červená značí chybu: "výstup nejde určit".

Pro složitější vynálezy bude užitečné si připravit složitější součástky, a ty pak už používat jako hotovou, uzavřenou krabičku – integrovaný obvod.

Integrovaný obvod se objeví v levém panelu úplně dole, v oddílu Custom. Můžeme jej přetáhnout do pracovního prostoru třeba i v několika kopiích, které už jsou na sobě úplně nezávislé, jako samostatné součástky.

Práci v logic.ly nejde uložit (protože používáme free verzi). Ve výuce se učíme obvody zapojovat, takže je jedině dobře, že pokaždé musíme začít nanovo. Pokud si ale budete chtít něco hotového zapamatovat, můžete použít snímek obrazovky.