Wifi

Ukázka: webový server na školní wifi

var wifi = require("Wifi");
var http = require("http");

function poPripojeni() {
  http.createServer(priPozadavku).listen(80);
  console.log("Server bezi na adrese http://" + wifi.getIP().ip);
}

function priPozadavku(req, res) {
 res.writeHead(200, {"Content-Type": "text/html"});
 res.end("Nazdar bazar");
}

wifi.connect("GJS-STUDENT", {password: "GJSZAK01"}, poPripojeni);
console.log("Pripojuju se na sit...");

Ukázka: webový server se svojí vlastní wifi

var wifi = require("Wifi");
var http = require("http");

function poPripojeni() {
  http.createServer(priPozadavku).listen(80);
  console.log("Server bezi na adrese http://" + wifi.getAPIP().ip);
}

function priPozadavku(req, res) {
 res.writeHead(200, {"Content-Type": "text/html"});
 if (req.url == "/rozsvit") {
  digitalWrite(2, true);
 } else if (req.url == "/zhasni") {
  digitalWrite(2, false);
 }
 res.end("<a href='/rozsvit'>Zapnout</a> <a href='/zhasni'>Vypnout</a>");
}

wifi.startAP("mojeSit", {authMode: "wpa", password: "hesloheslo"}, poPripojeni);
console.log("Zakladam sit...");

Ukázka: stažení webové stránky ze školní wifi

var wifi = require('Wifi');
var http = require('http');

function poPripojeni() {
  http.get("kvinta.dominec.eu", navazano);
}

function navazano(conn) {
  conn.on("data", stazeno);
}

function stazeno(data) {
  console.log("HTTP> " + data);
}

wifi.connect("GJS-STUDENT", {password: "GJSZAK01"}, poPripojeni);
console.log("Pripojuju se na sit...");

Ukázka: webový server se svojí vlastní wifi a přesměrováním

var wifi = require("Wifi");
var http = require("http");

function poPripojeni() {
  http.createServer(priPozadavku).listen(80);
  console.log("Server bezi na adrese http://" + wifi.getAPIP().ip);
}

function priPozadavku(req, res) {
 res.writeHead(302, {"Location": "http://gymjs.cz"});
 res.end();
}

wifi.startAP("mojeSit", {authMode: "wpa", password: "hesloheslo"}, poPripojeni);
console.log("Zakladam sit...");