Práce s FTP serverem

Chceme nahrát svoje webové stránky na server, aby je šlo číst odkudkoliv ze světa. Místo na serveru už máme zařízené – pro účely výuky to může být kvintab.dominec.eu/public anebo gjs.mysteria.cz. Budeme používat nešifrované FTP spojení, což je nebezpečné a naprosto špatně. Kdybychom chtěli používat zabezpečené spojení (SFTP nebo FTPS), potřebovali bychom na to stáhnout například WinScp, a tuhle starost si teď chceme ušetřit.

Web Adresa serveru Uživatelské jméno Heslo
kvintab.dominec.eu/public ftp://tommy.heliohost.org public@kvintab.dominec.eu verejnost
gjs.mysteria.cz ftp://gjs.mysteria.cz gjs.mysteria.cz Prestavka je v 10:10

Otevřte Tento počítač

Stačí otevřít jakoukoliv složku. Klikněte myší do adresního řádku a napište nebo překopírujte tam adresu serveru. Když zmáčknete Enter, začne se navazovat spojení.

Přihlaste se

Vyskočí přihlašovací formulář. Doplňte patřičné jméno a heslo.

Kopírujte soubory

Jste připojeni, můžete kopírovat soubory z disku. Když chcete nějaký soubor změnit na serveru, musíte ho nejdřív zkopírovat k sobě, upravit, a potom nahrát zpátky.