Události

Nastavíme, jaká funkce se má spustit v reakci na nějaký podnět – například kliknutí myší, stisk klávesy. Náš program se znovu spustí teprve ve chvíli, kdy událost nastane.

Nastavení události v HTML

Prvkům HTML stránky jde přímo nastavit událost v kódu. Na ukázku použijeme funkci, která ukáže uživateli upozornění (alert). Nastavíme, aby se ta funkce spustila po kliknutí na tlačítko (onclick).

<script>
function mojeFunkce() {
    alert("Uživatel kliknul na tlačítko. Asi ho tahle zpráva nijak nepřekvapí.");
}
</script>
<button onclick="mojeFunkce();">Klikni tady!</button>

Přesně takové tlačítko máte tady:

Nastavení události v Javascriptu

Událost můžeme nastavit příkazem v programu. Často je to jednodušší.

<script>
function mojeFunkce() {
    alert("Uživatel zmáčknul klávesu. Přesto možná nečekal, že se něco stane.");
}
document.body.onkeydown = mojeFunkce;
</script>

Všimněte si, že v tomhle případě stačí na funkci ukázat, napsat její jméno. Naproti tomu, v minulém příkladu jsme museli napsat ještě kulaté závorky a středník, protože v HTML se psal kus kódu.

Události časovače

Události jde naplánovat pomocí funkcí setTimeoutsetInterval. Ukázku jejich použití už jsme viděli v zápiskách z minulého pololetí.

Typy událostí

Událostí je spousta, jeden hezký výčet je na w3schools.com. Ty nejzajímavější by mohly být: