Síťové vrstvy

Síťová komunikace má čtyři vrstvy, které fungují zároveň: fyzickou, síťovou, transportní a aplikační. Každá vrstva spoléhá na to, že všechny nižší vrstvy fungují, a přidává s jejich pomocí nějaké užitečné možnosti. Zapamatování vrstev a jejich pořadí může pomoct mnemotechnická pomůcka, například "fyzika – Smilek, tělák – Ambroz".

Fyzická vrstva

Zabezpečení wifi

Síťová vrstva

Transportní vrstva

pro naše aktuální potřeby není důležitá.

Aplikační vrstva

Protokol HTTP